Yoskay Yamamoto 2017 新纸面作品欣赏

日本艺术家 Yoskay Yamamoto(山本源)的最新个展上周在位于美国洛杉矶的 GR2 画廊展出,我觉得其中 9 幅纸本作品比彩色作品与小雕塑更加的吸引人,细腻的线条,感觉的画面,温馨的构图都给人舒服、安心的感觉。

Yoskay Yamamoto 2017 PAPER WORK-1Yoskay Yamamoto 2017 PAPER WORK-9 Yoskay Yamamoto 2017 PAPER WORK-8Yoskay Yamamoto 2017 PAPER WORK-6 Yoskay Yamamoto 2017 PAPER WORK-7Yoskay Yamamoto 2017 PAPER WORK-5 Yoskay Yamamoto 2017 PAPER WORK-4Yoskay Yamamoto 2017 PAPER WORK-3 Yoskay Yamamoto 2017 PAPER WORK-2此条目发表在艺术家分类目录,贴了, , , , , , , 标签。将固定链接加入收藏夹。