Audrey Kawasaki 2017 年新作欣赏

日裔美籍艺术家 Audrey Kawasaki(奥黛丽川崎)最近在 Thinkspace 画廊参与伦敦 Moniker 艺术街的展位上,展出了最新创作的一组新作品。婚后的川崎十分低产,本年度只创作了寥寥的几幅新作,但是每一件作品都十分的惊艳,她在木板上描绘了马戏团中各种性感风韵的女性角色。

Audrey Kawasaki 2017 new works-1Audrey Kawasaki 2017 new works-7 Audrey Kawasaki 2017 new works-6Audrey Kawasaki 2017 new works-5 Audrey Kawasaki 2017 new works-4Audrey Kawasaki 2017 new works-3 Audrey Kawasaki 2017 new works-2此条目发表在艺术作品分类目录,贴了, , , , , , , 标签。将固定链接加入收藏夹。