Elicia Edijanto 2017 年新作欣赏

去年介绍过的印尼年轻艺术家 Elicia Edijanto(艾莉西娅·艾迪贾尼托),她曾就读于塔鲁玛迦大学艺术系,现居印尼雅加达市。在 Elicia 的水彩画中,儿童和各种凶猛、庞大的野兽关系亲密、相依为伴。黑白色彩营造的大雾环境让人联想到死后的世界,好似浩瀚世界摈弃了一切邪恶,只留下最单纯的儿童与动物们。

Elicia Edijanto 2017 new works-1Elicia Edijanto 2017 new works-19 Elicia Edijanto 2017 new works-17Elicia Edijanto 2017 new works-18 Elicia Edijanto 2017 new works-15Elicia Edijanto 2017 new works-16 Elicia Edijanto 2017 new works-12Elicia Edijanto 2017 new works-11 Elicia Edijanto 2017 new works-10Elicia Edijanto 2017 new works-9 Elicia Edijanto 2017 new works-8Elicia Edijanto 2017 new works-7 Elicia Edijanto 2017 new works-6Elicia Edijanto 2017 new works-4 Elicia Edijanto 2017 new works-2Elicia Edijanto 2017 new works-3 Elicia Edijanto 2017 new works-5此条目发表在艺术作品分类目录,贴了, , , , , , 标签。将固定链接加入收藏夹。