Austin Lee 个展「Serious Works」

Austin Lee(奥斯丁·李)是一位来自美国的年轻艺术家,他 1983 年出生于拉斯维加斯,曾就读于泰勒艺术学院与耶鲁大学艺术学院。他的作品看起来很像儿童画,但通过图中的阴影线构成立体感。他的最新个展「Serious Works」(译作:严肃的作品)在位于日本东京元麻布的 KaiKai KiKi 画廊举行,展出 Lee 最新创作的一系列选材的绘画与雕塑作品。并通过画廊的地板及墙壁构成超现实、迷幻的视觉效果,喜欢的朋友千万不要错过。

Austin Lee Serious Works-1Austin Lee Serious Works-21 Austin Lee Serious Works-20Austin Lee Serious Works-19 Austin Lee Serious Works-22Austin Lee Serious Works-18 Austin Lee Serious Works-17Austin Lee Serious Works-16 Austin Lee Serious Works-15Austin Lee Serious Works-12 Austin Lee Serious Works-11Austin Lee Serious Works-8 Austin Lee Serious Works-9Austin Lee Serious Works-6Austin Lee Serious Works-2Austin Lee Serious Works-3Austin Lee Serious Works-5 Austin Lee Serious Works-4此条目发表在画展分类目录,贴了, , , , , , , , , , 标签。将固定链接加入收藏夹。