Sarah Joncas 个展「Suburban Surreal」

Sarah Joncas(莎拉·琼卡斯)的最新个展「Suburban Surreal」(译作:郊区的超现实),今天在位于美国旧金山的 Modern Eden Gallery 画廊举行。展出艺术家最新创作的 17 件作品,作品价格在 800 到 2500 美元之间。Sarah 新作中的年轻女孩让人感觉赏心悦目,但她在创作时并没有追求比例及细节上的逼真,虽然人物比例及五官有些变形与失衡,但就是这种失衡给了她作品一种独特的媒体与识别性,Sarah 非常喜欢各种冷色调,搭配人物的眼神,给观众传达出忧郁、失落、悲伤等情绪。

Sarah Joncas Suburban Surreal-1 Sarah Joncas Suburban Surreal-20Sarah Joncas Suburban Surreal-18 Sarah Joncas Suburban Surreal-17Sarah Joncas Suburban Surreal-19 Sarah Joncas Suburban Surreal-16Sarah Joncas Suburban Surreal-15Sarah Joncas Suburban Surreal-14 Sarah Joncas Suburban Surreal-11Sarah Joncas Suburban Surreal-10 Sarah Joncas Suburban Surreal-12Sarah Joncas Suburban Surreal-9 Sarah Joncas Suburban Surreal-7Sarah Joncas Suburban Surreal-6 Sarah Joncas Suburban Surreal-8Sarah Joncas Suburban Surreal-5 Sarah Joncas Suburban Surreal-4Sarah Joncas Suburban Surreal-3 Sarah Joncas Suburban Surreal-2此条目发表在画展分类目录,贴了, , , , , , , , , 标签。将固定链接加入收藏夹。