Amandine Urruty 新作欣赏

Amandine Urruty(阿芒迪娜·乌璐提)是一位年轻的法国艺术家,她喜欢绘制各种怪异的肖像大合影,Amandine 笔下的角色,既有来自经典卡通的角色,又有艺术家原创的各类小怪物,有的面部融化,有的像个土豆,有的直接脱离了脖子变成一个悬浮的气球,每件作品都充满了艺术家丰富的想象力、儿童恶作剧版的淘气,与恶趣味。她生活和工作在自己的小房间中,把工作台直接放置在床上,一有灵感就拿起床头的铅笔在纸上进行绘画,她用铅笔描绘出的怀旧色调则带给人老照片的感觉,作品生动可爱,让人印象深刻。

Amandine Urruty 2016 new works-15 Amandine Urruty 2016 new works-1Amandine Urruty 2016 new works-2 Amandine Urruty 2016 new works-14Amandine Urruty 2016 new works-12 Amandine Urruty 2016 new works-11Amandine Urruty 2016 new works-10 Amandine Urruty 2016 new works-9Amandine Urruty 2016 new works-8 Amandine Urruty 2016 new works-7Amandine Urruty 2016 new works-6 Amandine Urruty 2016 new works-5Amandine Urruty 2016 new works-3 Amandine Urruty 2016 new works-4此条目发表在艺术作品分类目录,贴了, , , , , , 标签。将固定链接加入收藏夹。