Tomokazu Matsuyama 新书发售预告

我最爱的艺术家之一 Tomokazu Matsuyama 松山智一,最近开始发售一本 109 页的作品集,这本书为读者呈现出艺术家色彩缤纷、东西方风格融汇的艺术新作,还包含了众多难得一见的工作室创作现场照片及创作过程。此外,您还能在书中看到艺术家近些年在香港海港城、美国 Zidoun-Bossuyt 画廊个展等近些年大型个展的现场照片及新作集锦,对于喜欢他的朋友来说千万不能错过,您可以联系艺术家或 Zidoun-Bossuyt 画廊来求购这本画集。

Tomokazu Matsuyama Monograph-1Tomokazu Matsuyama Monograph-25 Tomokazu Matsuyama Monograph-24Tomokazu Matsuyama Monograph-22 Tomokazu Matsuyama Monograph-23Tomokazu Matsuyama Monograph-21 Tomokazu Matsuyama Monograph-20Tomokazu Matsuyama Monograph-19 Tomokazu Matsuyama Monograph-18Tomokazu Matsuyama Monograph-17 Tomokazu Matsuyama Monograph-16Tomokazu Matsuyama Monograph-15 Tomokazu Matsuyama Monograph-14Tomokazu Matsuyama Monograph-12 Tomokazu Matsuyama Monograph-11Tomokazu Matsuyama Monograph-10 Tomokazu Matsuyama Monograph-9Tomokazu Matsuyama Monograph-8 Tomokazu Matsuyama Monograph-7Tomokazu Matsuyama Monograph-6 Tomokazu Matsuyama Monograph-5Tomokazu Matsuyama Monograph-4 Tomokazu Matsuyama Monograph-3Tomokazu Matsuyama Monograph-2此条目发表在新闻, 艺术收藏分类目录,贴了, , , , , , , , , 标签。将固定链接加入收藏夹。