Deth P. Sun 个展「Hocus Pocus」

美国艺术家 Deth P. Sun 的最新个展上周在位于美国洛杉矶的 GR2 画廊举行,画展命名「Hocus Pocus」,展出这位高产艺术家在 2016 年创作的 65 件新作品,大部分作品都是 12.7 × 12.7 cm 的小尺寸作品,每一幅都描绘了 Deth P. Sun 笔下小猫在童话世界中的一次冒险经历,作品价格也很便宜,所有展出作品价格在 40 到 400 美元之间。

Deth P. Sun Giant robot-1 Deth P. Sun Hocus Pocus-24Deth P. Sun Hocus Pocus-23Deth P. Sun Hocus Pocus-22 Deth P. Sun Hocus Pocus-21Deth P. Sun Hocus Pocus-19 Deth P. Sun Hocus Pocus-20Deth P. Sun Hocus Pocus-18 Deth P. Sun Hocus Pocus-17Deth P. Sun Hocus Pocus-16 Deth P. Sun Hocus Pocus-15Deth P. Sun Hocus Pocus-14 Deth P. Sun Hocus Pocus-12Deth P. Sun Hocus Pocus-11 Deth P. Sun Hocus Pocus-10Deth P. Sun Hocus Pocus-9 Deth P. Sun Hocus Pocus-8Deth P. Sun Hocus Pocus-7 Deth P. Sun Hocus Pocus-6Deth P. Sun Hocus Pocus-5 Deth P. Sun Hocus Pocus-4Deth P. Sun Hocus Pocus-3 Deth P. Sun Hocus Pocus-2此条目发表在画展分类目录,贴了, , , , , , , , 标签。将固定链接加入收藏夹。