Mark Ryden & Marion Peck 的房子

很多人可能对艺术家的家充满各种美好的幻想,但实际上很多艺术家的家与普通人的毫无二致,朴实无华。但美国最著名的艺术家夫妇,Mark Ryden 与 Marion Peck 的房子则就如粉丝幻想中的一样,这间坐落在洛杉矶周边鹰石市的小屋外表古朴,但内设是艺术、复古、朋克等各种风格的结合,除了 2 位艺术家自己的作品与藏品外,还有大量邪恶、黑暗的小收藏。后院的凉亭、雕塑与植物也十分有趣。下面就跟随 Curbed LA. 的镜头来参观一下艺术家的房子吧,图片转载自 Arrested Motion 与Curbed LA.

Home of Mark Ryden and Marion Peck-1Home of Mark Ryden and Marion Peck-24 Home of Mark Ryden and Marion Peck-23Home of Mark Ryden and Marion Peck-22 Home of Mark Ryden and Marion Peck-21Home of Mark Ryden and Marion Peck-20 Home of Mark Ryden and Marion Peck-19Home of Mark Ryden and Marion Peck-18 Home of Mark Ryden and Marion Peck-17Home of Mark Ryden and Marion Peck-16 Home of Mark Ryden and Marion Peck-15Home of Mark Ryden and Marion Peck-5Home of Mark Ryden and Marion Peck-14 Home of Mark Ryden and Marion Peck-12Home of Mark Ryden and Marion Peck-11 Home of Mark Ryden and Marion Peck-10Home of Mark Ryden and Marion Peck-9 Home of Mark Ryden and Marion Peck-8Home of Mark Ryden and Marion Peck-7 Home of Mark Ryden and Marion Peck-6Home of Mark Ryden and Marion Peck-4Home of Mark Ryden and Marion Peck-3

 



此条目发表在工作室, 新闻分类目录,贴了, , , , , , , 标签。将固定链接加入收藏夹。