2016 Art Basel HK:新西兰摄影师 Fiona Pardington

Fiona Pardington(菲奥娜·柏灵顿)1961 年出生于新西兰奥克兰,她是新西兰当地毛利人与苏格兰人的后裔,她拥有奥克兰大学摄影艺术博士学位,目前在新西兰大学任教,是新西兰最受尊敬的女摄影师之一。

本届香港巴塞尔 1C03 展位的 Starkwhite 画廊展出 3 位新西兰本土艺术家的作品,其中包括 Fiona 的 4 件作品,既有 2003 年与 2010 年艺术家为博物馆拍摄的文物静物照片,作品充满对历史的崇敬与追忆。此外还展出艺术家近些年为珍惜鸟类及其他静物所拍摄的作品,无论安静或灵动的静物都在艺术家的镜头中构成了妙不可言的图影,在黑色装裱下承托出其庄重、高贵、成熟的气质。

Fiona Pardington-26 Fiona Pardington-25 Fiona Pardington-24 Fiona Pardington-23Fiona Pardington-1 Fiona Pardington-20 Fiona Pardington-21 Fiona Pardington-22Fiona Pardington-19Fiona Pardington-18 Fiona Pardington-17 Fiona Pardington-16Fiona Pardington-14Fiona Pardington-13Fiona Pardington-12Fiona Pardington-10 Fiona Pardington-8Fiona Pardington-9 Fiona Pardington-7Fiona Pardington-6 Fiona Pardington-5Fiona Pardington-4 Fiona Pardington-3此条目发表在Art Basel 巴塞尔艺术展, 摄影, 艺术家分类目录,贴了, , , , , , , , 标签。将固定链接加入收藏夹。