FAILE 个展「SavageSacred Young Minds」

美国艺术团体 Faile 多年间一直用风格、材质多变的作品给艺术界带来惊喜,经历了涂鸦、漫画、版画、木雕图腾、电子游戏等形式之后,团体在今年挑战创作了一整组的雕塑、浮雕,用来创造一座印度、雅典、罗马寺庙风格集一体的建筑,其最新展览「SavageSacred Young Minds」上月在布鲁克林博物馆举行,展出这座由 30 多件艺术品结合而成的寺庙,以及 6 件绘画作品,展出将持续到 10 月 4 日,当地的朋友一定不要错过。

FAILE SavageSacred Young Minds-20 FAILE SavageSacred Young Minds-1 FAILE SavageSacred Young Minds-19 FAILE SavageSacred Young Minds-18 FAILE SavageSacred Young Minds-17 FAILE SavageSacred Young Minds-16 FAILE SavageSacred Young Minds-15 FAILE SavageSacred Young Minds-14 FAILE SavageSacred Young Minds-13 FAILE SavageSacred Young Minds-12 FAILE SavageSacred Young Minds-11 FAILE SavageSacred Young Minds-10 FAILE SavageSacred Young Minds-9 FAILE SavageSacred Young Minds-8 FAILE SavageSacred Young Minds-7 FAILE SavageSacred Young Minds-6 FAILE SavageSacred Young Minds-5 FAILE SavageSacred Young Minds-4 FAILE SavageSacred Young Minds-3 FAILE SavageSacred Young Minds-2此条目发表在艺术家分类目录。将固定链接加入收藏夹。