2015 Art Basel HK:澳洲艺术家 Sam Jinks

Sam Jinks(山姆·金克斯)1973 年出生于澳洲本迪戈,目前举居住和工作在墨尔本。他使用树脂、硅胶、颜料、动物毛发制作的超现实雕塑,逼真的好像随时要动起来的感觉。但也因为作品逼真,主题又常常是赤裸身体的婴儿与男女,所以常被误认为是另一位澳洲超现实雕塑家 Ron Mueck(让·穆克)的作品。

Sam jinks-1 Sam jinks-10art basel hk 2015 top10-15 Sam jinks-9 Sam jinks-8 Sam jinks-7 Sam jinks-6 Sam jinks-5 Sam jinks-4 Sam jinks-3 Sam jinks-2此条目发表在Art Basel 巴塞尔艺术展, 艺术家, 雕塑装置分类目录,贴了, , , , , , , , 标签。将固定链接加入收藏夹。