2015 Art Basel HK:美国艺术家 Patrick Lee

Patrick Lee(帕特里克·李)1969 年出生于美国蒙大纳,曾就读于明尼阿波利斯艺术设计学院。他的石墨人物肖像作品非常的逼真,将绘画对象的毛发、纹身、疤痕甚至是毛孔都描绘出来。画中的男人中既有洛杉矶黑帮成员,又有歹徒或流浪汉。他们充满敌意或侵略性的眼神使观众觉得无法靠近,只能远远的凝视思考他们的身世与境遇。

Patrick Lee-15 Patrick Lee-14 Patrick Lee-13 Patrick Lee-12 Patrick Lee-11 Patrick Lee-10 Patrick Lee-9 Patrick Lee-8 Patrick Lee-7 Patrick Lee-6 Patrick Lee-5 Patrick Lee-4 Patrick Lee-3 Patrick Lee-2此条目发表在Art Basel 巴塞尔艺术展, 艺术家分类目录,贴了, , , , , , , 标签。将固定链接加入收藏夹。