Art Basel Miami:SCOPE 特展

Art Basel Miami 在主展馆之外,还有许多小型展出与地下拍卖会,这就是迈阿密海滩巴塞尔与香港及巴塞尔的区别之处。SCOPE 就是小型展出中非常特别的一个,SCOPE 展出的作品与巴塞尔主馆形成鲜明的对比,大部分作品来自地下艺术家与年轻当代艺术家,低俗艺术、新表现形式艺术、街头艺术、插画等“无法登高雅之堂”的艺术作品汇聚一堂,吸引着年轻人与另类藏家的目光。

Art Basel Miami 2014 SCOPE-1 Art Basel Miami 2014 SCOPE-18 Art Basel Miami 2014 SCOPE-17 Art Basel Miami 2014 SCOPE-16 Art Basel Miami 2014 SCOPE-15 Art Basel Miami 2014 SCOPE-14 Art Basel Miami 2014 SCOPE-13 Art Basel Miami 2014 SCOPE-12 Art Basel Miami 2014 SCOPE-11 Art Basel Miami 2014 SCOPE-10 Art Basel Miami 2014 SCOPE-9 Art Basel Miami 2014 SCOPE-8 Art Basel Miami 2014 SCOPE-7 Art Basel Miami 2014 SCOPE-6 Art Basel Miami 2014 SCOPE-5 Art Basel Miami 2014 SCOPE-4 Art Basel Miami 2014 SCOPE-3 Art Basel Miami 2014 SCOPE-2此条目发表在Art Basel 巴塞尔艺术展分类目录,贴了, , , , , , , 标签。将固定链接加入收藏夹。