Art Basel:第 45 届瑞士巴塞尔艺术展

第 45 届巴塞尔艺术展今日开幕,2014 年 6 月 19 至 22 日于 Art Basel 起源地,欧洲艺术中心瑞士巴塞尔举行,将有 285 间国际顶尖艺廊参展,展示跨越 20 世纪初期到近期的现代及当代艺术作品。图片来自巴塞尔官方 instagram .

2014 art basel-1 2014 art basel-8 2014 art basel-7 2014 art basel-6 2014 art basel-5 2014 art basel-4 2014 art basel-3 2014 art basel-2此条目发表在Art Basel 巴塞尔艺术展分类目录,贴了, , , , , , , 标签。将固定链接加入收藏夹。