Basel Week Miami :Tracey Emin 霓虹灯装置“Angel Without You”

巴塞尔新闻第六弹 2013 Basel Week Miami(迈阿密海滩巴塞尔艺术展)2013.12.3 – 12.8

英国女艺术家 Tracey Emin 在迈阿密当代艺术馆举办个展“Angel Without You”,作为巴塞尔艺术展众多的卫星展之一,Emin 的霓虹灯装置作品显得出众且闪耀,吸引了大量艺术爱好者与收藏者参观。本场画展精选了让 Emin 一夜成名的霓虹灯作品,更多图片请点击查看原帖 here .

Art Basel Miami Tracey Emin-1 Art Basel Miami Tracey Emin-15 Art Basel Miami Tracey Emin-14 Art Basel Miami Tracey Emin-13 Art Basel Miami Tracey Emin-12 Art Basel Miami Tracey Emin-11 Art Basel Miami Tracey Emin-10 Art Basel Miami Tracey Emin-9 Art Basel Miami Tracey Emin-8 Art Basel Miami Tracey Emin-7 Art Basel Miami Tracey Emin-6 Art Basel Miami Tracey Emin-5 Art Basel Miami Tracey Emin-4 Art Basel Miami Tracey Emin-3 Art Basel Miami Tracey Emin-2此条目发表在Art Basel 巴塞尔艺术展, 雕塑装置分类目录,贴了, , , , , , , , 标签。将固定链接加入收藏夹。